Volonteri vukovarskog Info centra za mlade, okupili su se 12.07. kako bi se dogovorili oko zajedničkog rada tijekom ljetnih mjeseci na izradi prve mape grada namijenjene mladima koji posjećuju, ali i žive u Vukovaru. Cilj je sačiniti mapu dostupnu i prilagođenu mladima koja će na jednom mjestu, poput načela Info centra za mlade, pružati informacije iz svih područja Nacionalnog programa za mlade. Tako će se na karti, među ostalim sadržajima, moći pronaći gdje su udruge mladih i za mlade, što se nudi od kulturnih sadržaja, gdje se može baviti rekreacijom, itd. Budući da su korisnici Info centra za mlade sudjelujući u anketi izrazili potrebu za ovakvom mapom grada, od jeseni će se ista biti dostupna na on-line stranicama Info centra. Korisnici će pored korištenja mape, moći dati svoje prijedloge i komentare kako bi sve bilo spremno za tisak.