Budimo inkluzivni! naziv je novog projekta s kojim PRONI Centar u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Vukovar planira poduprijeti razvoj inkluzivnog volontiranja kojeg na području lokalne zajednice manjka i u razvoju je u odnosu na druge vrste volontiranja.

Na putu ka ostvarenju tog cilja pridružili su nam se međunarodni volonteri iz Italije i Španjolske koji će tijekom godine dana boraviti i volontirati u Vukovaru, a zahvaljujući programu Europskih snaga solidarnosti.

Za početak, 19.studenog, održan je prvi sastanak svih uključenih strana te su dogovoreni prvi koraci, odnosno aktivnosti u koje će se međunarodni volonteri uključiti kako bi doprinijeli radu Gradskog društva Crvenog križa Vukovar. S druge strane, dogovoreno je kako će isti samostalno pripremiti i radionice za mlade, a u svrhu izgradnje i jačanja kapaciteta volonterskog tima mladih volontera Gradskog društvg Crvenog križa Vukovar i poticanja istih na kontinuirani angažman u zajednici.

Pored svega, provedbom projekta planiramo doprinijeti promociji Europskih snaga solidarnosti, ali i podizanju razine motiviranosti mladih za uključivanje u programe solidarnosti putem navedenog Programa.