U svrhu nastavka kapacitiranja organizacija civilnoga društva, djelatnici udruga okupljenih u provedbu projekta “Proaktvina mreža” sudjelovali su na dvodnevnoj edukaciji “Menadžment volontera” s ciljem stjecanja znanja i vještina u području upravljanja volonterima.

Budući da među partnerima na projektu djelatnici PRONI Centra imaju najveća iskustva u području rada s volonterima te se na području Vukovara aktivno bave istima na svakodnevnoj razini kroz provedbu dugoročnog programa “Volonterski centar Vukovar”, isti su i organizirali ovu edukaciju. Edukacija je održana u uredu PRONI Centra u Osijeku, a obuhvatila je sljedeće teme: Zakonsko uređenje volonterstva u RH, Motivacija za volontiranjem te Ciklus menadžmenta volontera (Planiranje volonterskog programa, Izrada opisa volonterske pozicije, Pronalaženje volontera, Odabir i uključivanje volontera, Priprema volontera –  orijentacija i edukacija, Praćenje i podrška volontera, Vrednovanje i nagrađivanje volontera te Evaluacija volonterskog programa). Uz teorijski pristup, programom je osigurano iskustveno učenje kroz provedbu praktičnih vježbi, što je bilo dodatno značajno za stjecanje potrebnih znanja i vještina.

Ova edukacija omogućit će kvalitetniji rad s postojećim volonterima, ali i angažiranje novih volontera koji će aktivnu ulogu imati upravo u provedbi nadolazećih aktivnosti unutar ovog projekta.