Mladi će zajedno sa svojim domaćinima (voditeljima i članovima) raditi u Klubovima, kako bi stekli praksu u svrhu priprema za pokretanje vlastitog Kluba za mlade na području Općine Bač. Također, povodom obilježavanja Dana Europe, 9. svibnja, sudjelovat će na promocijskim štandovima udruga u Vukovaru.

Ova posjeta je u organizirana u sklopu projekta Prijeko-preko, koji je financijski podržao The Balkan Trust for Democracy, a project of the German Marshall Fund of the United States.