Komunikacija, osobne vrijednosti, timski rad i poslovna komunikacija samo su neke od tema koje su treneri PRONI Centra obradili s mladima iz Osijeku, a u okviru projekta ”Operativna grupa za zapošljavanje mladih”.  Cilj ove edukacije bio je pomoći mladim ljudima steći nova znanja te razviti vještine potrebne za lakše uključivanje u tržište rada, što je ujedno i cilj cjelokupnog projekta.