U okviru projekta ‘’Što i kako‘’, PRONI Centar za socijalno podučavanje organizirao je aktivnosti/fokus grupu namijenjenu mladima grada Vukovara. Cilj aktivnosti bio je aktivno sudjelovanje mladih u izradi prijedloga Operativnog plana provedbe Gradskog programa za mlade Grada Vukovara, a provedena je od 22. do 25. listopada u Orahovici. U ovoj fokus grupi, koja je inače prva od tri planirane u okviru projekta, sudjelovalo je 16 mladih osoba s područja grada.