Jučer, 26. rujna, u prostoru Stare Pekare, održana je Završna konferencija projekta Mladi za grad, posljednja aktivnost u procesu izrade novog gradskog programa za mlade. Na ovoj raspravi mladih i donositelja odluka, predstavljeni su zaključci, odnosno formulirani ciljevi svakog obrađivanog područja, a sudionici na temelju toga imali priliku predlagati konkretne mjere, te razraditi tko, kako, s kojim resursima i do kojeg vremena će se iste provesti. Dokument koji će proizići iz ovog cjelokupnog procesa ići će na javnu raspravu 30 dana – na komentare zainteresirane javnosti te na Sjednicu Gradskog vijeća, na potencijalno usvajanje.

Mladi za grad” je projekt kojeg kroz 2022. godinu realiziraju projektni partneri PRONI Centar za socijalno podučavanje, Grad Osijek te Savjet mladih Grada Osijeka kroz ERASMUS+ program – MLADI – KA1 Aktivnosti sudjelovanja mladih. Projekt je usmjeren na mlade ljude kako bi aktivnim sudjelovanjem, uz relevantne dionike, dali svoj doprinos razvoju nove javne politike u narednom razdoblju, poglavito razmišljajući o svojoj ulozi u razvoju zajednice, poboljšanju kvalitete života, te svom profesionalnom razvoju u našem gradu. Njime smo krenuli u proces pripreme i izrade Nacrta Programa za mlade grada Osijeka 2022.-2025.

Program za mlade grada Osijeka je strateški dokument Grada Osijeka koji će na kraju ovog procesa razmotriti i donijeti Gradsko vijeće Grada Osijeka.

Kako je izgledao cijeli proces? Od 16. ožujka 2022. do 26. rujna 2022. provodile su se aktivnosti strukturiranog dijaloga mladih i važnih dionika u Osijeku, kroz 2 konferencije i 7 strukturiranih rasprava (dijalog mladih i donositelja odluka) kroz koje su svoja promišljanja i zaključke iznijelo 230 mladih i 65 različitih dionika, te kroz participativni proces kreirali dokument koji ne samo da ima smisla i odgovara na potrebe i probleme mladih, nego ima razvojnu dimenziju i jasnu izvedivost.

Tomu je prethodilo (do ožujka ove godine) mapiranje unutar Grada Osijeka, kako bi se utvrdilo koje sve mjere Grad poduzima, provodi i financira za poboljšanje kvalitete života mladih ljudi.

U suradnji s akademskom zajedniom kreirano je i provedeno istraživanje problema i potreba mladih Grada Osijeka, na uzorku od 576 ispitanika.

Na Završnoj konferenciji su se, u ranije definiranih 6 područja uz pomoć stručnjaka/facilitatora, u odličnoj atmosferi i konstruktivnoj raspravi, artikulirale stvarne potrebe mladih našega grada, koje će, vjerujemo, u vrlo konkretnim i provedivim mjerama zaživjeti i imati stvarni i mjerljivi učinak na kvalitetu života naših mladih sugrađana.

Ova aktivnost dio je projekta “Mladi za grad” financiranog sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+., čiji nositelj je PRONI Centar za socijalno podučavanje iz Osijeka, a partner na projektu je Grad Osijek.