Socijalna uključenost, područje je još jedne tematske rasprave koju smo organizirali u okviru projekta “Programeri zajednice“, a s ciljem doprinosa izrade novog Programa za mlade grada Vukovara za razdoblje 2021.-2024.

Tako su u utorak, 6.listopada, mladi i stručnjaci koji rade s mladima u ovom tematskom području, imali priliku osvrnuti se na probleme i poteškoće s kojima se susreću te kroz dijalog doći do prijedloga, ideja i rješanja koja bi doprinijela unaprjeđenju položaja i kvalitete života mladih kada je riječ o socijalnoj uključenosti.

Inače, proces izrade Programa, dio je aktivnosti projekta Programeri zajednice, kojeg uz financijsku potporu EU putem Erasmus+ programa, provodi PRONI Centar u partnerstvu s Mirovnom grupom mladih Dunav te Gradom Vukovarom.