S početkom listopada nastavilo se s edukacijama u okviru projekta “Ponovno“. Tako je, 3. listopada u prostorijama PRONI Centra u Vukovaru započela edukacija “Upravljanje projektnim ciklusom”, koju pohađa 14 korisnika s ciljem nadogradnje vlastitih kapaciteta i znanja u području pisanja projektnih prijedloga. Također, u suradnji s vukovarskom podružnicom FINA-e, isti dan nastavljena je izobrazba korisnika u području informatičke pismenosti. Tako će 15 korisnika po uspješnom okončanom tečaju steći verificiranu ECDL Start diplomu te podići osobnu razinu kompetentnosti na tržištu rada, što je jedan od glavnih ciljeva projekta.