PRONI Centar 2009. godine s ciljem unaprijeđenja protoka i kvalitete informacija na lokalnoj razini između različitih dionika uspostavlja Savjetodavni odbor Info centra koji je sastavljen je od predstavnika različitih institucija, ustanova i udruga s područja grada Vukovara. Trenutno, odbor broji šest članova i to ispred: Info Centra za mlade Vukovar, Grada Vukovara, HZZ PU Vukovar, Europskog doma Vukovar te Policijske uprave Vukovara – Policija u zajednici.

Savjetodavni odbor je primjer dobre prakse umrežavanja, kojim se pokazuje kako je međusektorska suradnja moguća s ciljem poboljšanja programa, aktivnosti i usluga za mlade. Upravo je na sastanku Savjetodavnog odbora pokrenuta inicijativa za organiziranjem Sajma udruga, ustanova i institucija („VuMi”) koji se bave mladima na području grada, s ciljem prezentacije programa, aktivnosti i usluga kojima se mladi mogu koristiti.

Na prvom ovogodišnjem sastanku članovi odbora su planirali nadolazeće projektne aktivnosti s posebnim naglaskom na planiranju 9. Dana informiranja mladih VuMi za koji je dogovoren da će se održati 30.5.2017. godine.

U sklopu sastanka članovima odbora PRONI Centar je uručio promocijske štandove kako bi partneri povećali vidljivost svojih informativnih i promotivnih usluga među mladima, te kako bi bili dostupniji mladima izvan svojih ustanova i udruga.

Ova aktivnost financirana je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.