U suradnji s lokalnom udrugom za mlade –Mirovnom grupom mladih Dunav, a u okviru aktivnosti PRONI-jevog Volonterskog centra Vukovar, financiranog sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, nastavljen je ciklus prezentacija Europske volonterske službe – EVS.

Druga po redu prezentacija upriličena je 16. prosinca u Gimnaziji Vukovar, za sve učenike od 1. do 4. razreda te škole, koji su bili zainteresirani da upoznaju mogućnosti koje im EVS pruža te načinima na koje se mogu uključiti u volontiranje kako u Europskoj uniji tako i kod nas. Predstavnik Mirovne grupe mladih Dunav, koja je inače jedna od akreditiranih organizacija za provedbu EVS-a, sudionicima je na zanimljiv način, kroz svoje i iskustva onih koji dolaze volontirati u našu zemlju, predstavio ovaj program Europske unije. U svrhu promoviranja EVS-a među različitim skupinama mladih, planira se nastaviti održavanje ovih prezentacija.

??????????????????????