Povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera, 5. prosinca, Volonterski centar Vukovar objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU VOLONTERSKE NAGRADE ZA 2022. pod sloganom “Učinimo našu zajednicu boljom!”

Volonterski centar Vukovar poziva sve pojedince, udruge, ustanove i poslovne organizacije na području grada Vukovara da nominiraju fizičke i pravne osobe za dodjelu godišnje volonterske nagrade u sljedećim kategorijama:

  • Nagrada za volonterski angažman pojedinca – OBRAZAC
  • Nagrada za primjer dobre prakse uključivanja volontera – OBRAZAC
  • Nagrada za postignuti učinak volonterske akcije – OBRAZAC
  • Nagrada za poticanje razvoja volonterstva – OBRAZAC

Volontersku nagradu dodjeljuje nositelj programa Volonterskog centra Vukovar – PRONI Centar za socijalno podučavanje.

  • Natječaj je otvoren do ponedjeljka, 7. studenoga 2022.

Prijave (nominacijski obrasci) mogu se slati e-mailom na volonterski-vukovar@proni.hr, poštom ili dostaviti osobno na adresu Volonterskog centra Vukovar, 204. vukovarske brigade 47, Vukovar, svakog radnog dana od 9 do 15 sati.

Broj nominacija nije ograničen.