Povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera, 5. prosinca, Volonterski centar Vukovar objavljuje:

  • NATJEČAJ ZA DODJELU VOLONTERSKE NAGRADE ZA 2023. pod sloganom “Učinimo našu zajednicu boljom!”

Volonterski centar Vukovar poziva sve pojedince, udruge, ustanove i poslovne organizacije na području grada Vukovara da nominiraju fizičke i pravne osobe za dodjelu godišnje volonterske nagrade u sljedećim kategorijama:

  1. Nagrada za volonterski angažman pojedinca – OBRAZAC 
  2. Nagrada za primjer dobre prakse uključivanja građana u volonterske akcije i programe organizatora volontiranja – OBRAZAC 
  3. Nagrada za postignuti učinak volonterske akcije – OBRAZAC
  4. Nagrada za poticanje razvoja volonterstva – OBRAZAC

Volontersku nagradu dodjeljuje nositelj programa Volonterskog centra Vukovar – PRONI Centar za socijalno podučavanje.

Natječaj je otvoren do petka, 17. studenoga 2023. godine

Prijave (nominacijski obrasci) mogu se slati e-mailom na volonterski-vukovar@proni.hr, poštom ili dostaviti osobno na adresu Volonterskog centra Vukovar, 204. vukovarske brigade 47., Vukovar, svakog radnog dana od 9 do 15 sati.

Broj nominacija nije ograničen.