U okviru projekta „Vrijedim za dvoje“ na području 4 slavonske županije nastavio se s provedbom fokus grupa s mladima koje za cilj imaju prokomentirati rezultate nedavno provedenog istraživanja s mladima na temu volonterstva te u suradnji s mladima doći do zajedničkih zaključaka i preporuka za daljni rad i razvoj volonterstva te unaprjeđenje vrednovanja volonterskog angažmana, s posebnim osvrtom na podizanje utjecaja volontiranja na povećanje konkurentnosti na tržištu rada. Prve u nizu fokus grupa s mladima održala su se 4. rujna u Vukovara i Slavonskom Brodu, a potom 18. rujna u Osijeku i 22. rujna u Požegi. Nakon ovog posljednjeg ciklusa fokus grupa s mladima, u Osijeku će 25. rujna biti organizirana završna zajednička fokus grupa s mladima, donosiocima odluka, posebice s članovima Lokalnih partnerstava za zapošljavanje te predstavnicima većih poslodavaca s područja Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavaske te Vukovarsko-srijemske županije.

Brod dodatna

druga fokus grupa s mladima - Požega