U partnerstvu s lokalnim samoupravama – Grad Vukovar i Grad Sisak, PRONI Centar je započeo provedbu jednogodišnjeg projekta pod nazivom «Sve za tebe». Projekt je financiran sredstvima Europske unije, kroz program PHARE 2006, a za cilj ima povećati razinu uključenosti i integracije mladih u društveni i politički život, te razvoj civilnog društva. Projektom su predviđene mnogobrojne zajedničke aktivnosti, među kojima je svakako najvrijednije spomenuti pokretanje i službeno otvaranje Informativnih centara za mlade u Vukovaru i Sisku.