Od petka 20.veljače, PRONI Centar za socijalno podučavanje u svojim novim prostorijama u Vukovaru, otvorio je Informativni centar za mlade. Ovaj centar uređen je i opremljen u  sklopu partenerskog projekta “All for You” – “Sve za tebe”, sredstvima Europske unije kroz program PHARE 2006.  Mladima grada Vukovara, ovim centrom, osigurani su uvjeti za kvalitetno i pravovremeno informiranje, te savjetovanje, sudjelovanje na okruglim stolovima i drugim aktivnostima usmjerenim ka informiranju i savjetovanju mladih.
Pored novootvorenih prostorija, Informativni centar za mlade i dalje će sve informacije pružati putem već dobro poznate web stranice za mlade – www.icm-vukovar.info.
Također, u istim prostorijama, kroz program potpore organizacijama civilnoga društva Slavonije i Baranje – pod nazivom Šalter, kojeg financira  Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, pružat će se informacije i savjeti organizacijama civilnoga društva, koje djeluju na području clijele Vukovarsko-srijemske županije.