Kroz aktivnosti projekta “Korak po korak na tržište rada” koji zajednički provode PRONI Centar za socijalno podučavanje i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Vukovar, građanima s područja grada Vukovara dostupna su dva nova specijalizirana servisa. To su “Tip – top” servis za čišćenje i održavanje poslovnih prostora i domova, te “Čarobni vagon”, servis za animaciju dječijih rođendana.

 

“Tip – top” servis za čišćenje među ostalim nudi usluge čišćenja objekata nakon građevinskih radova, čišćenje i održavanje poslovnih prostora, lokala i domova te unutarnje i kemijsko čišćenje automobila. Svi zainteresirani za usluge ovog servisa mogu se javiti na telefon 032/ 421-191 ili 098/931 62 36.

“Čarobni vagon” servis je specijaliziran za animacije dječijih rođendana uzrasta od 3 do 12 godina. Iz programa servisa izdvajamo animaciju djece, tete pričalice, društvene igre, karaoke, ples, kreativne radionice i sportske igre na otvorenom. Svi zainteresirani mogu se javiti na kontakt telefone 032/450-106, 091/207 42 82 ili na e-mail  vukovar@proni.hr