Povodom obilježavanja Dana Europe, PRONI Centar za socijalno podučavanje promovirao je kampanju  “Informacija uPRAVO sad! – mladi pitaju”, koju je pokrenula Europska agencija za informiranje i savjetovanje mladih u suradnji s Vijećem Europe. U Hrvatskoj je za provedbu kampanje zadužena Zajednica info – centara za mlade, čiji je PRONI Centar suosnivač.