U ponedjeljak 30.studenog 2015. s početkom u 9:00 sati, održan je prvi sastanak Projektnog tima projekta ”A-LA!? 2 – A lokalni aktivnizam !? 2”, s čime je službeno označen početak provedbe aktivnosti projekta.

PRONI Centar za socijalno podučavanje će u razdoblju od Listopada 2015. do Rujna 2016. provoditi drugu inačicu projekta ‘’A-LA!?’’  koji je ujedno i svojevrstan nastavak na istoimeni projekt koji je proveden u proteklom razdoblju.

Projektom “A-LA?! 2 (A lokalni aktivizam?! 2)“ promovirat ćemo važnost i potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u društvenim procesima u gradu Sisku te Sisačko-moslavačkoj županiji, pružajući profesionalnu potporu te promovirajući, informirajući i obrazujući mlade o mogućnostima koje im pružaju organizacije civilnoga društva, ali i iniciranjem pokretanja akcijskih programa za djelovanje i programa izobrazbe Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije, Djelatnika jedinica regionalne i lokalne samouprave i Organizacija civilnog društva s ciljem dugoročnih promjena u sustavnoj brizi o mladima.

Glavne aktivnosti projekta su:

–        Trening za članove/ice Savjeta mladih SMŽ

–          Praćenje provedbe GPM Sisak

–          Fokus grupe ”Suradnja Savjeta mladih”

–          Fokus grupe ”Program za mlade SMŽ”

–          Trening za članove, djelatnike i volontere udruga mladih i za mlade

–          Platforma za lokalno djelovanje i suradnju

Projekt će provoditi PRONI Centar za socijalno podučavanje, u suradnji s nekoliko relevantnih dionika iz grada Siska te Sisačko-moslavačke županije.

Navedenim projektom uključit ćemo, osim navedenih dionika – predstavnika Grada Siska te Sisačko-moslavačke županije, Savjet mladih Grada Siska; Savjet mladih Grada Kutine; Savjet mladih Sisačko-moslavačke županije; Nevladine organizacije za mlade – članove i volontere; te ostale relevantne organizacije, institucije i ustanove koje se u okviru svoga djelovanja na bilo koji način dotiču problema mladih.

Projekt je financiran u okviru Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu natječaja Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske – uz potporu Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije.

222_105_Ministarstvo_sovijalne_politike_i_mladih

Logo PRONI