Blok ce trajati 6 predavanja na temu “Poslovna komunikacija”. Tijekom ovog bloka predavanja, polaznice i polaznike čekaju brojni izazovi, posebice u obliku raznolikih praktičnih zadataka. Blok će trajati do petka, 21. studenoga 2008.

Lijep pozdrav do sljedećih novosti.