U suradnji sa Savjetodavnim odborom Regionalnog informativnog centra za mlade Osijek, PRONI Centar je treću godinu zaredom organizirao “iMOS” – Sajam informiranja mladih koji je ovoga puta održan na Trgu Svetog Trojstva u Tvrđi, uz suorganizaciju Centra za poduzetništvo Osijek. Održan je 16.5., na Paneuropski dan, kao dio europske i nacionalne kampanje o pravu mladih na informaciju: “Informacija uPRAVO sad!” – mladi pitaju.
Kao i do sada, projekt iMOS-a financijski je podržao Grad Osijek.

Više informacija možete pronaći ovdje…