Završni kviz “Euro-znalci”, održan je u gradskoj vjećnici Grada Vukovara. Natjecale su se dvije osnovne škole: “Nikole Andrića” i “Dragutina Tadjanovića”. Uz puno truda, navijanja i dogovaranja, djeca su pokazala podjednako znanje te je rezultat bio neriješen. Djecu su pozdravili predstavnica županije Kristina Čermak i gradonačelnik Grada Vukovara Željko Sabo. Ovim kvizom završen je projekt “Euro-znalci “.