Mladi, udruge i institucije zajednički su prokomentirali o tome što je učinjeno u sektoru mladih od veljače do danas, te dali svoje komentare, prijedloge ili dopune Programu djelovanja za mlade na području grada Osijeka. Okrugli stol organizirali su Savjet mladih Grada Osijeka i PRONI Centar za socijalno podučavanje.

Događaj je održan 25.listopada, u prostoru Regionalnog info-centra za mlade Osijek, Ribarska 1, s početkom u 11 sati.

Kako je bilo, pogledaj te na ICM Osijek.