Početkom lipnja započeo je i naš novi Erasmus+ projekt naziva “Mladi, kako ste?”

Glavni cilj projekta je podići razinu svijesti u zajednici o potrebama i poteškoćama s kojima se susreću mladi Osječko-baranjske županije u području mentalnog zdravlja.

Projekt Mladi, kako ste? će se provoditi na području Osječko-baranjske županije u partnerstvu sa Osječko-baranjskom županijom, unutar 13 mjeseci (1. lipnja.2023. – 30. lipnja 2024) i uključit će mlade i donositelje odluka te stručnjake iz područja mentalnog zdravlja.

Na samom početku projekta 6. lipnja održali smo i prvi partnerski sastanak te formirali projektni tim.

Razmijenili smo informacije potrebne za početak projektnih aktivnosti te dogovorili detalje oko buduće komunukacije.

Dogovorili smo i detalje vezano uz kreiranje pojedinih obrazaca koji će se korisiti tijekom provedbe projekta.

Također, dogovorene su i osnovne smjernice vezano uz kreiranju i provedbu Istraživanja o mentalnom zdravlju mladih kao jedne od prvih aktivnosti u projektu.

Na sastanku su sudjelovale Mirjana Jozanović i Maja Knežević ispred PRONI Centra te Marija Krišto i Bojan Tojagić ispred Osječko-baranjske županije te također Antonia Dražić u svojstvu mladog volontera na projektu.

Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+, a provodi ga PRONI Centar za socijalno podučavanje.