Povodom Europskog dana informiranja mladih, dana 16.travnja 2021. u prostorijama Info centra za mlade Vukovar održan je sastanak Savjetodavnog odbora ICM-a Vukovar s ciljem razmjene informacija.

Članovi Odbora su iznijeli novine u području zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te prevencije. Razgovarali su o budućim aktivnostima za mlade te o međusobnoj potpori u provedbi istih, posebno o provedbi 12. Dana informiranja mladih Vukovar – VuMi.

Članovi Savjetodavnog odbora Vukovar su: MUP RH Policijska postaja Vukovar – Policija u zajednici; Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vukovar; Grad Vukovar; Europski dom Vukovar i PRONI Centar.