Bili smo u Našicma, a mladi iz ovog grada i okolice, zajedno sa donositeljima odluka, dali su svoj doprinos izradi Smjernica za jag podrške mentalnom zdravlju mladih na području OBŽ.

U petak, 1. ožujka, održana je aktivnost Mladi, kako ste? u Našicama, na kojoj smo okupili mlade i donositelje odluka iz ovog grada i okolnih mjesta.

Pretposljednja je ovo od 6 lokalnih aktivnosti koje su rezultirale raspravom u kojoj su mladi istakli potrebe i izazove s kojima se susreću te predložili promjene koje će rezultirati snažnijom podrškom njihovom mentalnom zdravlju.

Projekt Mladi, kako ste? provodi se na području Osječko-baranjske županije, u partnerstvu PRONI Centra za socijalno podučavanje i Osječko-baranjske županije, unutar 13 mjeseci, od 1. lipnja 2023. do  30. lipnja 2024.  i uključit će mlade i donositelje odluka te stručnjake iz područja mentalnog zdravlja iz ove županije.

Glavni cilj projekta je podići razinu svijesti u zajednici o potrebama i poteškoćama s kojima se susreću mladi Osječko-baranjske županije u području mentalnog zdravlja. Provedbom svih planiranih projektnih aktivnosti osnažit će se mladi, krajnji korisnici,  za aktivno sudjelovanje, kako bi u dijalogu s donositeljima odluka (dionicima u području rada s mladima) u svojoj lokalnoj zajednici, kreirali preporuke za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih.

Ovaj  put mladi Našica i okolice imali su priliku čuti više o samom projektu Mladi, kako ste?, potrebi da se razgovora  o podršci mentalnom zdravlju mladih te stavove i potrebe njihovih vršnjaka koje smo saznali kroz istoimeno istraživanje. Rezultate su predstavili mladi volonteri uključeni u projekt – Lena Štanfel i Stjepan Benkus.

Također, predstavljen im je i program Erasmus kao i mogućnost dobivanja certifikata Youthpass.

Interaktivno predavanje na temu Rizični i zaštitni faktori mentalnog zdravlja mladih održala je psihologinja Andrea Retih iz NeuroLaba, centra za psihološko savjetovanje iz Našica. A uz Andreu, psihologinja Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice – Sanja Olbina Borić te pedagoginja Ana Ivanišić  Osnovne škole Hinka Juhna iz Podgorača komentirali su rezultate istraživanja, predstavili izazove s kojima se one susreću vezano za mentalno zdravlje mladih, kao i resurse s kojima raspolažu u svom djelokrugu rada, ali i općenito u njihovoj zajednici.

U središnjem dijelu aktivnosti, mladi, zajedno s donositeljima odluka su detektirali vodeće izazove s kojima se danas susreću.

Tako su istaknuli problem nedostatak usluga vezano za podršku mladima, manjak psihologa za savjetodavni rad, kako u školama tako i u samom gradu Našice (a posebice u manjim mjestima). Pored toga naglasili su kako je potrebno više preventivnih aktivnosti za mlade (ali i njihove roditelje), edukacija koje će pomoći razbijanju stigme u području podrške mentalnom zdravlju, ali i za prepoznavanje stanja koja traže stručnu pomoć. Istaknuli su i problem ovisnosti (o duhanskim proizvodima, alkoholu, kocki..) te potrebu da se više kontroliraju djelatnosti koje djeci i mladima omogućuju pristup nedozvoljenim sredstvima.

U zajedničkom radu, mladi i donositelji odluka su mogli čuti jedni druge, potrebe i interese jedne i druge strane, ali i ograničenja s kojima se donositelji odluka susreću u svojem radu. Stoga je dijalog bio vrlo koristan i poticajan, a rješenja koje su zajednički predložili za jačanje podrške u području mentalnog zdravlja, temelje se na stvarnim potrebama i sukladno mogućnostima u zajednici, mogu biti provediva. Kao i dosad u ovim raspravama, naglašeno je da se dio promjena može dogoditi već danas u sustavu te da podizanje svijesti o važnosti ovih problema može utjecati na sve dionike u zajednici da se više bave aktivnostima koje će utjecati da mladi osjete podršku u svom osjeteljivom razdoblju odrastanja. 

I sudionici ove aktivnosti otišli su sa podsjetnikom o važnosti pružanja podrške mladima u području mentalnog zdravlja kao i na sudjelovanje u projektu – platnenim vrećicama s porukama mladih svojim vršnjacima. A koje su dizajnirali mladi volonteri Dora Vuković i Stjepan Benkus.

I na kraju, hvala našim suradnicima u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga (profesoru Ivanu Hajeku, knjižničarki Manueli Kojić, psihologinji Sanji Olbina-Borić) sjajnoj ekipi koja uključuje svoje mlade u brojne izvannastavne aktivnosti. A rezultati toga su bili vidljivi i na ovoj aktivnosti gdje su mladi zaista argumentirano iznosili svoje stavove i dali vrijedan doprinos izradi Smjernica koje ćemo producirati nakon završne konferencije u Osijeku, krajem travnja.

Ova aktivnost sufinancirana je sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+.