U sklopu projekta “EU misli” u Regionalnom informativnom centru za mlade u Osijeku 23. rujna 2011.g. održana je debata za Savjete mladih u Osječko-baranjskoj županiji na kojoj su sudjelovali predstavnici Županijskog savjeta mladih, Savjeta mladih gradova Beli Manastir i Osijek, te općine Bilje. Damir Lajoš i Mirela Sudrić iz Agencije za razvoj Osječko-baranjske županije s predstavnicima Savjeta mladih prošli su pet područja iz predpristupnih pregovora s EU i uputili ih u rezultate provedene ankete u sklopu projekta “EU misli” kako bi i Savjeti mladih znali što anketirane mlade zanima o EU i koje je njihovo stajalište naspram nje.