U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana mladih koji se tradicionalno obilježava svake godine na današnji dan, Info Centar za mlade Vukovar u suradnji sa Europskom centralnom agencijom za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA) i Regionalnim Info Centrom za mlade iz Osijeka, organizirao je fokus grupu na temu “Mobilnost i putovanja mladih”. 

Tako su mladi iz Vukovara, Osijeka, kao i sudionici međunarodnog vukovarskog ljetnog kampa “Pokreni se, digni glas i učini nešto za zajedničku i mirnu Europu!” te jedan od volontera iz EVS programa zajednički razmjenili svoja iskustva i mišljenja kada se radi o ovoj temi te se upoznali sa nekim od izazova i potreba sa kojima se mladi danas susreću kada se radi o procesima koji uključuju njihovu mobilnost kao vid aktivnog sudjelovanja mladih. U ovoj aktivnosti sudjelovali su uz Info Centar za mlade Vukovar i Regionalni Info Centar iz Osijeka, Mirovna grupa mladih Dunav i Europski dom Vukovar.