U veoma ugodnoj atmosferi prisutnim članovima prezentirani su svi projekti i aktivnosti koje su se provodile tijekom 2007. godine. I nadalje će predsjednica PRONI Centra biti Snježana Barabaš-Seršić, a potpredsjednik Goran Jelenić.