Pedesetak sudionika informativnih događanja u Novskoj, Petrinji i Glini 20., 21. i 22. srpnja 2011.g. sudjelovalo je na predstavljanju projekata za mlade financiranih sredstvima EU, čime je završen prvi turnus promotivne aktivnosti projekta „EU misli“ u Sisačko-moslavačkoj županiji. Uz primjere dobre prakse provedenih projekata za mlade financiranih sredstvima iz predpristupnih fondova, predstavljen je i nacrt Županijskog programa za mlade Sisačko-moslavačke županije 2011.-2015.

Pučko otvoreno učilište Novska  i njegov ravnatelj gospodin Mario Čelan ugostili su 20. srpnja informativno događanje u Novskoj u sklopu kojega su predstavili svoj projekta “Od kuhanja do zaposlenja” financiran sredstvima EU kroz IPA komponentu IV-Razvoj ljudskih potencijala, Mladi na tržištu rada. Uz taj projekt predstavljeni su i projekti SMŽ, Agencije lokalne demokracije Sisak, Udruge mladih Novska i projekti PRONI Centra za socijalno podučavanje iz Osijeka.

U Petrinji domaćin informativnog događanja održanog 21. srpnja bila je udruga IKS, a uz projekte predstavljene u Novskoj i domaćini su predstavili neke od svojih projekata.

Zadnje informativno događanje održano je u gradu Glini 22. srpnja u Hrvatskom Domu. Na skupu je sudjelovalo 20 predstavnika udruga i javnih ustanova. Domaćini u gradu Glini bili su Udruga Studenata Banovine predvođeni Marinom Kaurićem, a predstavili su projekt „Misli na druge“ (program Mladi na djelu) koji je trenutno u provedbi. Projekt je u Hrvatsku doveo mlade Španjolce koji volonterskim radom doprinose zajednici grada Gline. Uz spomenuti projekt predstavljeni su i projekti već spomenutih: Sisačko-moslavačke županije, ALD Sisak, PRONI Centra za socijalno podučavanje, te Mreže mladih Hrvatske. Njihov projekt menadžer Nikola Buković u Glini je predstavio rezultate istraživanja stavova, potreba i društvenog položaja mladih na području SMŽ provedenog tijekom 2010. godine i prijedlog teksta Županijskog programa za mlade Sisačko-moslavačke županije 2011. – 2015.