U okviru projekta “Volonterski centar Vukovar” u suradnji s Ekonomskom školom Vukovar, u ponedjeljak 12. lipnja 2017 održana je volonterska akcija. Tema  volonterske akcije bila je uređenje školskog dvorišta i ograde, a za to se pobrinulo 16 učenika i domar škole. Cilj ove akcije, osim uređenja školskog dvorišta, je i razviti svijest građana o važnosti sudjelovanja u aktivnostima od njihovog interesa.