Završila je još jedna Mala škola životnih vještina u PRONI Centru. Vjerujemo da će mladim sudionicima stečena znanja i vještine pomoći biti uspješniji – donositi kvalitetnije odluke i živjeti bogatije socijalne odnose.

Tradicionalno, tjedan uoči početka nove školske godine u PRONI Centru održava se Mala škola životnih vještina. Tako je i bilo i prošli tjedan, a u našem prostoru okupili su se mladi voljni upoznati druge mlade, razvijati se i učiti malo više o socijalnim vještinama.  

Mala škola životnih vještina u Osijeku, naziv je petodnevnog programa, koji se provodio od 28. kolovoza do 1. rujna 2023, a ove godine je organiziran u partnerstvu s ISKROM Waldorfskom inicijativom iz Osijek, uz financijsku podršku Grada Osijeka.

Riječ je o dugogodišnjem programu PRONI Centra višednevnim radionicama koje imaju cilj osnažiti polaznike i unaprijediti njihove socijalne vještine.

Teme i ove Male škole životnih vještina bile su: Osobne vrijednosti i Samoprocjena, Komunikacija, Timski rad i Suradnja, Sukobi i Rješavanje sukoba, Prezentacijske vještine, Javni nastup, Proaktivnost i Suživot s prirodom.

Na kraju ovog treninga sudionici su izrazito pozitivno ocijenili ovakav način učenja, kroz aktivno sudjelovanje i zabavne ali vrlo korisne vježbe koje su im pomogle osvijestiti vlastito ponašanje, a nove vještine će im pomoći napraviti pozitivne promjene kako bi donosili kvalitetnije odluke i više živjeli u skladu sa svojim vrijednostima.

Zahvaljujemo svim sudionicima ove Male škole životnih vještina na odličnoj atmosferi, visokoj motivaciji za učenje i zaista aktivnom sudjelovanju.

Mala škola životnih vještina u Osijeku financirana  je sredstvima Grada Osijeka.