PRONI Centar/Info centar za mlade Vukovar u okviru svojih redovnih aktivnosti održao je danas, 16. rujna, u centru grada Vukovara, “Putujuću informiraonicu”.

„Putujuća informiraonica“ bavila se informiranjem mladih i drugih građana grada Vukovara o temi Garancija za mlade. Informiranje se provodilo s ciljem upoznavanja i podizanja svijesti javnosti o navedenoj temi. Na štandu Info Centra za mlade Vukovar, svim zainteresiranim mladim osobama, bile su dostupne informacije i informativni materijali putem kojih su se informirali i upoznali o brojnim mogućnostima koje im nudi “Garancija za mlade”, kao što su cjeloživotno učenje, obrazovanje i zapošljavanje. Osim informiranja, mladi su, na štandu Info centra za mlade Vukovar, ispunjavali anketni upitnik o informiranosti mladih o mjerama koje nudi „Garancija za mlade“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Garancija za mlade” paket je mjera koje provodi Vlada RH – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i predstavalja novi pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba i kroz velik broj mjera, mlade osobe nastoji što brže aktivirati na tržištu rada.

Putujuća informiraonica na temu „Garancija za mlade“ prigodno je održana u okviru obilježavanja nadolazećeg Tjedna cjeloživotnog učenja koji se održava od 28. rujna do 4. listopada.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ovom aktivnošću podignuta je razina informiranosti građana, posebno mladih osoba o Garanciji za mlade. 10 volontera Info centra za mlade Vukovar podijelilo je 500 komada informativnog materijala, a za štandom su se mogle dobiti i dodatne informacije.

Ova aktivnost financirana je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Vukovara.