13.5.2016. godine u sklopu 7. Sajma informiranja mladih u Vukovaru pod nazivom “VuMi 2016.” Volonterski centar Vukovar održao je radionicu “Biti volonter” i prezentaciju o Europskoj volonterskoj službi – EVS.

Radionica “Biti volonter” bila je namijenjena volonterima koji žele unaprijediti znanja i osnovne vještine te podići svoju pripremljenost za volontiranje u organizacijama i institucijama, kako bi tijekom volontiranja na najkvalitetniji način dali svoj doprinos zajednice, ali i radili na svom osobnom i profesionalnom razvoju. Na radionici su sudionici imali priliku upoznati se sa svojim pravima i obvezama kao volonteri, koja je informirati se koja je njihova uloga i koje su dobrobiti za zajednicu i volontere kao pojedince/volontere. Također, imali su priliku upoznati se s osnovnim dokumentima s kojima će se susretati dok volontiraju. Na ovoj radionici sudjelovalo je 28 volontera i onih koji to žele postati. U bazu Volonterskog centra Vukovar prijavilo se još 7 mladih koji žele biti volonteri.

biti-volonter

Prezentacija o Europskoj volonterskoj službi – EVS poslužila je volonterima VCVU-a i drugim sudionicima da se upoznaju s mogućnostims koje EVS pruža te načinima na koje se mogu uključiti u volontiranje kako u Europskoj uniji tako i u Hrvatskoj. Mirovna grupa mladih Dunav, koja je inače jedna od akreditiranih organizacija za provedbu EVS-a, sudionicima je na zanimljiv način, kroz svoje i iskustva onih koji dolaze volontirati u našu zemlju, predstavila ovaj program Europske unije. Na ovoj prezentaciji bilo je 28 sudionika.

Ove aktivnosti financirane su sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih.