U petak, 13.5.2016. održana je završna zajednička fokus grupa mladih i donosioca odluka u sklopu projekta “I-Strategija” kojega provodi PRONI Centar u sklopu programa Erasmus+ financiranog sredstvima Europske unije.

Na fokus grupi okupilo se 60 mladih i 10 donosioca odluka koji su zajednički kroz metodu World Cafe-a u grupama razgovarali o pravovremenom i pravovaljanom informiranju mladih na području grada Vukovara.

8

Proces fokus grupe se temeljio na analizi zaključaka svih prethodno provedenih fokus grupa, trendovima u području informiranja i primjerima dobre prakse te rad i diskusija u grupama koje je  vodilo 5 facilitatora koristeći se neformalnom metodom rada – World Cafe.

Svaka pojedina grupa sastojala se od 12 mladih, 2 donosioca odluka i 1 facilitatora. Svaka grupa imala je jednu temu o kojoj je diskutirala, te su sudionici mijenjali grupe kako bi prodiskutirali o svakloj pojedinoj temi i dali doprinos izradi Strategije informiranja mladih.

Sudionici su bili zainteresirani za temu upravo iz razloga što ih većina smatra kako mladi ljudi u Vukovaru nisu dovoljno informirani o mogućnostima i sadržajima koji im se pružaju te su se aktivno uključili u diskusiju i predlagali ideje na temelju kojih bi se informiranje mladih moglo približiti njima, ne samo fizički da informacije dospiju do njih, nego i način i sama tema da budu prilagođeni njihovim interesima, potrebama i jezikom.

7

Ovom fokus grupom, kao i cijelim projektom želimo podići svijest mladih, relevantnih institucija i šire javnosti o važnosti mladih ljudi u društvu i važnosti kvalitetne potpore mladima kroz točno, jasno i pravovremeno informiranje, odnosno sustavno doprinijeti podizanju razine informiranosti mladih, a sukladno tomu i podizanju kvalitete života mladih u lokalnoj zajednici.

Sudjelovanjem na ovoj fokus grupi donosioci odluka imali su priliku ostaviti utjecaj na razvoj komunikacije s mladima te također prepoznati važnost metoda i načina informiranja mladih tako da informiranje bude prilagođeno potrebama i u skladu s trendovima među mladima. Također, imali su priliku priliku povećati svoju vidljivost među mladima na području informiranja mladih.

Mladi su se na ovoj fokus grupi približili terminu “institucija” i “ustanova” te su imali priliku upoznati donosioce odluka koji su imali želju i volju saslušati ih i porazgovarati zajednički o tome što svatko od njih može učiniti kako bi prava i točna informacija iz njihovih institucija, ustanova, udruga i organizacija došla do mladih u pravo vrijeme i na pravi način.

3

Svi sudionici projekta podigli su razinu informiranosti o stavovima građana o važnosti i načinima informiranja mladih te na koji način informiranje može utjecati na povećanje kvalitete života mladih ljudi.