U sklopu programa Regionalni info-centar za mlade Osijek nastavljamo s posjetama mladima u manjim sredinama naše regije…

Tako smo s Info-karavanom 27.3.2017. posjetili Oriovac, u suradnji sa Savjetom mladih Općine Oriovac, a 31.3.2017. održali smo Vršnjačku parlaonicu u Čaglinu, u suradnji s Udrugom za mlade “Mladi općine Čaglin”.
ORIOVAC
Oriovac, 27.3.17._za webjpg
ČAGLIN
VP_Čaglin,31.3.17
Radi se aktivnostima Info-karavana i Vršnjačke parlaonice, koje provodimo u različitim manjim mjestima naše regije (pet županija istočne Hrvatske). Tom prilikom, na neformalan način nastojimo mlade informirati o različitim temama od njihovog interesa, uputiti ih na informacije koje im mogu biti zanimljive i korisne, a s posebnim naglaskom na područje zapošljavanja, mobilnosti te aktivnog sudjelovanja u društvu. Također, to je prilika da mladi u opuštenoj atmosferi iskažu i razmijene svoja razmišljanja o svojim osobnim interesima i potrebama, ali i o interesima i potrebama u svojoj zajednici. Prilika je to i da porazgovaramo o mogućnostima koje trenutno kao mlade osobe imaju, kako bi se i oni odvažili na aktivno sudjelovanje u različitim procesima.

Više informacija o samim aktivnostima i fotografije možete pronaći na Facebook stranici Info-centar za mlade Osijek i na slijedećim linkovima: Oriovac, Čaglin

Program Regionalni info-centar za mlade Osijek podržava Ministarsvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.