U trening centru u Pirovcu, od 11. do 17. lipnja održalo se međunarodno osposobljavanje na temu “Europsko građanstvo u radu s mladima” na kojem je sudjelovalo 19 sudionika iz cijele Europe.

Osposobljavanje je razvijeno u svrhu osnaživanja razvoja kritičnog, demokratičnog i kreativnog europskog građanstva kao aktivne društvene, političke i kulturne uloge u izgradnji Europe, te u svrhu potpore kvalitetne provedbe Programa „Mladi na djelu“.

Inače, ovakvo osposobljavanje, koordinirano je od strane SALTO-YOUTH trening i resurs centra, a organizatori osoposobljavanja u Hrvatskoj bili su Agencija za mobilnost i programe Europske unije, te PRONI Centar.