Povodom Međunarodnog dana volontera u vukovarskom PRONI Centru, na adresi 204. vukovarske brigade 43, otvoren je Volonterski centar Vukovar. Mjesto je to spajanja volontera i organizatora volontiranja, edukacija i poticanja građana na aktivno uključivanje u zajednici putem volonterskih akcija.
Centar je dio cjelovitog programa PRONI Centra za socijalno podučavanje, a kao novi servis za građane ima za cilj doprinijeti sustavnijem razvoju volonterstva te promoviranju vrijednosti i značaja volontiranja na području grada Vukovara.
Vrata Centra otvorena su svim zainteresiranim volonterima, ali i organizatorima volontiranja, odnosno udrugama i institucijama koje razvijaju volonterske programe.
Svi zainteresirani volonteri ili organizatori volontiranja mogu se javiti putem e-maila: volonterski-vukovar@proni.hr; putem telefona na broj 032/450-106 ili osobno doći na adresu Volonterskog centra.
Volonterski centar Vukovar otvoren je u okviru projekta “Lokovolontira” financiranog sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih te sufinanciranog sredstvima Grada Vukovara.