Zajedno s predstavnicima partnerskih institucija i udruga iz Osijeka, Vukovara i Siska, uključenih u provedbu projekta ”Operativna grupa za zapošljavanje mladih”, 16.rujna održan je drugi partnerski sastanak. Ovoga puta sastanak je održan u Vukovaru, a cilj je bio proanalizirati provedene aktivnosti te prenijeti međusobna iskustva u svrhu kvalitetne provedne nadolazećih aktivnosti poput grupnih informiranja i mentoriranog volontiranja u sva tri grada te Škole životnih vještina u Vukovaru i Sisku.