U okviru projekta “Nasilje? Ne, hvala“, 24.06.2014. održan je peti po redu partnerski sastanak predstavnika udruga i institucija uključenih u provedbu spomenutog projekta. Cilj i glavne teme sastanka koji je održan u Sisku, bile su usmjerene ka planiranju javnih događaja za mlade te završne konferencije za mlade koja za cilj ima iznjedriti preporuke i smjernice zajedničkog djelovanja javnog i civilnog sektora te mladih u prevenciji nasilja nad i među mladima.