U okviru projekta “Nasilje? Ne, hvala!“, predstavnici partnerskih organizacija okupili su se 23.07. na drugom partnerskom sastanku. Ovoga puta mjesto susreta bilo je u Vukovaru, odnosno u jednoj od partnerskih organizacija – Mirovnoj grupi mladih “Dunav”. Predstavnici organizacija civilnoga društva imali su priliku razgovarati o proteklom tromjesečju, nakon čega je uslijedilo detaljno planiranje provedbe aktivnosti koje će se na području Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske i Sisačko-moslavačke županije, provoditi tijekom tri mjeseca, uključujući i ovaj.