U okviru projekta “Nasilje? Ne, hvala“, 25.11.2013. održan je treći po redu partnerski sastanak predstavnika udruga i institucija uključenih u provedbu spomenutog projekta. Ovoga puta, sastanku koji je održan u Sisku, nazočili su i novoizabrani voditelji kreativnih radionica (video, umjetnost, glazbena, dramska, plesna i DJ-ing) koji će uskoro započeti s provedbom  istih, a s ciljem promoviranja prevencije nasilje među mladima kroz kreativan rad. Inače, glavne teme sastanka bila su usmjerene na osvrt proteklog tromjesečja, odnosno detaljnog planiranja narednih aktivnosti.