PRONI Centar za socijalno podučavanje završio je s procesom izobrazbe 12 djelatnika sindikata u Republici Hrvatskoj u području razvoja projektnih ideja, primijenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom. U treningu, čiji je prvi dio održan 29. i 30. studenog u Donjoj Stubici, a drugi dio 8. prosinca u Zagrebu, sudjelovalo je 12 predstavnika hrvatskih sindikata. Trening su vodile Sanja Vuković-Čović i Irena Mikulić.

Nezavisni hrvatski sindikati izrazili su potrebu i želju za dodatnim obrazovanjem svojih djelatnika, te djelatnika iz drugih sindikalnih predstavništava u RH, u području razvoja projektnih ideja korištenjem metodologije upravljanja projektnim ciklusom. Za ovu svrhu angažirali su trenere PRONI Centra, iskusne u području razvoja projektnih ideja, provedbi projekata, ali i u provedbi različitih oblika neformalnog obrazovanja.

Upravljanje projektnim ciklusom metodički je pristup koji omogućava učinkovito usvajanje osnovnih elemenata važnih za planiranje i pripremu projektnih prijedloga. Sukladno potrebama društvenih sektora za planiranjem projekata i programa koji omogućavaju razvoj i potiču važne društvene procese, alati ovog metodičkog pristupa doprinose prije svega razvoju pojedinaca unutar ciljane skupine, te usvajanju i primjeni znanja i informacija. Kao takav zanimljiv je i predstavnicima sindikata i sindikalnih podružnica, posebice u području socijalnoga dijaloga.

U treningu, čiji je prvi dio održan 29. i 30. studenog u Donjoj Stubici, te drugi dio 8. prosinca u Zagrebu, sudjelovalo je 12 predstavnika hrvatskih sindikata. Trening su vodile Sanja Vuković-Čović i Irena Mikulić.

Trening „Upravljanje projektnim ciklusom“ (Project Cycle Management – PCM) u sebi je sadržavao raznolike metode rada, od teorijskih inputa trenerica, preko plenarno vođenih diskusija, međusobne razmjene primjera dobre prakse, izravnog individualnog i skupnog rada, prezentacija, do potrebnih analiza koje doprinose učinkovitoj razradi projektnih ideja.

Budući da je trening bio interaktivnog karaktera, kroz aktivno sudjelovanje, kako u plenarnom dijelu tako i u radnim skupinama, sudionici su imali priliku diskutirati i vrjednovati rad, te provjeriti svoje stavove i promišljanja, kao i iskazati svoje dvojbe i pitanja.

Područja za razvoj pojedinih projektnih ideja odredili smo izravno s ciljanom skupinom na ovom treningu, sukladno razini njihovog dosadašnjeg znanja i iskustva, te razini mogućnosti razumijevanja i primjene sadržaja treninga u područjima njihovoga djelovanja.

Dijelovi treninga međusobno su bili povezani zajedničkim ciljem, a obuhvatili su raznolike teorijske i praktične cjeline, kroz koje su sudionici učili i bili informirani o potrebnim i važnim elementima koji su neizostavni dijelovi čitavog procesa razvoja projektne ideje po principu učinkovitog  upravljanja projektnim ciklusom.

Ovakav raspored aktivnosti omogućio je lakše usvajanje znanja i informacija te praktičnu primjenu istih u svrhu izrade nacrta projektnih prijedloga.