U periodu od 26.8. do 29.8. članovi Savjetodavnog odbora Info centra za mlade Vukovar boravili su u prostoru PRONI Centra u Pirovcu s ciljem razmjene informacija te planiranja, pripreme i provedbe informacijsko-edukacijskih aktivnosti.

Na sastancima razgovaralo se i o proširenju i uključivanju novih dionika u odbor, o prijedlozima izrade nove K3 projektne ideje u sklopu Erasmus+ programa te o redovitim godišnjim aktivnostima.

Članovi Savjetodavnog odbora ICM-a čine predstavnici ustanova i udruga: MUP RH Policijska postaja Vukovar – Policija u zajednici; Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vukovar; Grad Vukovar; Europski dom Vukovar i PRONI Centar.

Savjetodavni odbor već u samim počecima rada pokazao se kao odlična gradska „mreža” djelatnika koji rade s mladima, informacije su se brže kretale od ustanova do udruga i obrnuto te na taj način dolazile do većeg broja mladih. Primjer je dobre prakse umrežavanja, kojim se pokazuje kako je moguća međusektorska suradnja s ciljem poboljšanja programa, aktivnosti i usluga za mlade na području grada Vukovara.

Aktivnost je realizirana u okviru projekta Info centar za mlade Vukovar financiranog sredstvima Grada Vukovara.