Projekt 28. zvjezdica podržan je od strane EU kroz program IPA INFO 2011, te sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Trajanje projekta: 15 mjesece, od 1. siječnja 2013. do 31. ožujka 2014.

Nositelj projekta: PRONI Centar za socijalno podučavanje
Partneri: Udruga ZAMISLI iz Zagreba i INFOZONA iz Splita
Suradnik: Udruga gluhoslijepih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije

Područje provedbe projekta: Sjeverozapadna, Panonska i Jadranska Hrvatska; gradovi Osijek, Zagreb i Split

Ciljana skupina: mladi od 16 do 24 godine, srednjoškolci, studenti i mladi s manje mogućnosti, posebice s otoka i područja od posebne državne skrbi, nezaposleni mladi i predstavnici mladih s invaliditetom.

Opći cilj projekta: podići razinu razumjevanja i prihvaćanja europskih vrijednosti i standarda među mladim ljudima i široj javnosti, kroz podizanje svijesti i doprinosa javnim raspravama.

Specifični cilj: motivirati sudjelovanje mladih, zainteresirati ih i razbiti predrasude o Europskoj uniji, kroz dizajniranje i provedbu kreativnih i interaktivnih metoda učenja, informiranja i promocije dobrobiti unutar EU.

Očekivani rezultati:

  1. povećana razina pristupa informacijama, razumjevanja i osobnog znanja ciljne skupine o europskim temama relevantnim za mlade ljude i sudjelovanje mladih.
  2. povećan nivo informiranosti, razumjevanja i prihvaćanja Europskih vrijednosti i standarda šire javnosti, kroz interaktivni pristup
  3. promovirane mogućnosti, primjeri dobre prakse i dobrobiti mladih iz EU mladima u Hrvatskoj

Aktivnosti:
1.1. “Masovna diskusija” 252 mladih, po principu “world caffee”-a
1.2. Vršnjačke kreativne prezentacije rezultata diskusije
1.3. Obrazovanje o utjecaju mas-medija i europskim temama

2.1. “Jumbo teasers” i plakati “Prije i poslije” – koje su proizveli prethodno educiranih 12 mladih
2.2. Nadograđene i “linkane” web stranice sa školskim stranicama
2.3. Producirane i provedene radio emisije

3.1. Audio-vizualni proizvod “28. zvjezdica”- dobrobiti iz 27 EU zemalja
3.2. Produkcija i podjela PR materijala

Ukupan trošak projekta: 92.232,13 EUR

Doprinos EU: 82.971,50 EUR – 89,96%