PRONI Centar za socijalno podučavanje će u razdoblju od Listopada 2015. do Rujna 2016. provoditi drugu inačicu projekta ‘’A-LA!?’’ koji je ujedno i svojevrstan nastavak na istoimeni projekt koji je proveden u proteklom razdoblju.
Projektom “A-LA?! 2 (A lokalni aktivizam?! 2)“ promovirat ćemo važnost i potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u društvenim procesima u gradu Sisku te Sisačko-moslavačkoj županiji, pružajući profesionalnu potporu te promovirajući, informirajući i obrazujući mlade o mogućnostima koje im pružaju organizacije civilnoga društva, ali i iniciranjem pokretanja akcijskih programa za djelovanje i programa izobrazbe Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije, Djelatnika jedinica regionalne i lokalne samouprave i Organizacija civilnog društva s ciljem dugoročnih promjena u sustavnoj brizi o mladima.
Glavne aktivnosti projekta su:
– Trening za članove/ice Savjeta mladih SMŽ
– Praćenje provedbe GPM Sisak
– Fokus grupe ”Suradnja Savjeta mladih”
– Fokus grupe ”Program za mlade SMŽ”
– Trening za članove, djelatnike i volontere udruga mladih i za mlade
– Platforma za lokalno djelovanje i suradnju
Projekt će provoditi PRONI Centar za socijalno podučavanje, u suradnji s nekoliko relevantnih dionika iz grada Siska te Sisačko-moslavačke županije.
Navedenim projektom uključit ćemo, osim navedenih dionika – predstavnika Grada Siska te Sisačko-moslavačke županije, Savjet mladih Grada Siska; Savjet mladih Grada Kutine; Savjet mladih Sisačko-moslavačke županije; Nevladine organizacije za mlade – članove i volontere; te ostale relevantne organizacije, institucije i ustanove koje se u okviru svoga djelovanja na bilo koji način dotiču problema mladih.
Projekt je financiran u okviru Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu natječaja Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske – uz potporu Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije.