Project Description

Projekt pod nazivom “ABECEDA Informiranja mladih” provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje, kroz osam mjeseci, od 1. rujna 2017. do 30. travnja 2018. godine, na području grada Osijeka, u suradnji s Agencijom lokalne demokracije/ lokalnim Info-centrom za mlade INFO FORA u Tenji te Savjetodavnim odborom Regionalnog info-centra za mlade Osijek.

Projekt ima za cilj podići razinu kvalitete života mladih na području grada Osijeka, kroz definiranje modela informiranja mladih, u strukturiranom dijalogu između mladih (koji su krajnji korisnici) i donositelja odluka s područja Grada (koji su glavni pružatelji relevantnih informacija).

Ciljana skupina su mladi od 15 do 30 godina te donositelji odluka (lokalni dionici) u gradu Osijeku.

Glavne aktivnosti projekta su:
– Istraživanje koje će obuhvatiti 500 mladih o razini i potrebama informiranosti mladih na području grada Osijeka;
– Provedba ukupno 6 radionica (INFOLOVKE): radionice s mladima kategoriziranih po godinama i interesima (srednjoškolci, studenti , nezaposleni, mladi aktivni u udrugama, mladi s manje mogućnosti, mladi s područja 8 Mjesnih odbora Grada Osijeka) te donositeljima odluka;
– Završna / zajednička radionica sa 70 sudionika iz prethodnih 6 radionica (60 mladih i 10 donositelja odluka);
– Promotivne aktivnosti projekta;
– Širenje rezultata, odnosno Preporuke za informiranje mladih (u PDF formatu te tiskanje 300 primjeraka iste);
– Evaluacija i izvješćivanje.
U svim fazama provedbe, uz projektni tim sudjelovat će i mladi, volonteri Regionalnog info-centra za mlade, ali i drugi mladi koji žele dati svoj doprinos i utjecati na razvoj područja informiranja mladih u Osijeku.

Provedbom cjelokupnog projekta te izradom Preporuka za informiranje mladih, želi se doprinijeti podizanju razine svijesti mladih, relevantnih institucija i šire javnosti o važnosti mladih ljudi u društvu i važnosti kvalitetne potpore mladima te podizanju razine uključenosti i informiranosti mladih, a sukladno tomu i podizanju kvalitete života mladih u lokalnoj zajednici.

Rezultate svih projektnih aktivnosti ćemo predstaviti, promovirati te podijeliti relevantnim dionicima putem izravne dostave te putem on-line dostupnih kanala komunikacije, u sklopu Europskog dana informiranja mladih (17. travnja 2018.)

Projekt “ABECEDA Informiranja mladih” financiran je sredstvima EU kroz program Erasmus+, ukupne vrijednosti 13.590,00 EUR

„Sadržaj o projektu isključiva je odgovornost PRONI Centra za socijalno podučavanje.“

Kontakt osoba za više informacija:
Zdenka Radić,
voditeljica projekta
icm@proni.hr

1454410764_eu-flag-erasmus--vect-pos