Cilj projekta: promovirati aktivno građanstvo kod mladih ljudi, posebice osnažujući postojeće i razvijajući nove vještine u području rada s mladima, koristeći trening metodologiju i kombinirajući interkulturalne aktivnosti koje omogućavaju razmjenu iskustava, espertiza i dobre prakse među onima koji su uključeni u rad s mladima u zajednici.

Projekt je namijenjen za 20 ciljanih sudionika, 4 iz svake od 5 ciljanih zemalja, koji će biti ohrabreni prepoznati sličnosti i različitosti u društvenim vrijednostima, potrebnim demokratskim promjenama, položaju mladih u društvu, sudjelovanju mladih, te provedbi politika za mlade u odnosu na ciljane teme.

Glavne aktivnosti: Trening program “Alati za rad s mladima” koji kombinira interaktivne forme za ohrabrenje razmjene među mladima i vršnjačko podučavanje o temama važnima za mlade i razvoj dodatnih metoda/formi kao alata za rad na ovim temama; Interkulturalno učenje koje omogućava aktivno učenje sudionika o toleranciji i razvoju tolerancije prema drugim kulturama; Popratne aktivnosti u obliku radionica u svakoj od zemalja nakon glavne aktivnosti u Hrvatskoj, kako bi se prenijele naučene vještine i razvijene metode na mlade ljude – članove, volontere i korisnike u partnerskim organizacijama.

Projekt traje od 15. ožujka do 15. rujna 2013. godine, a glavna aktivnost projekta trajat će 9 dana i bit će provedena u Hrvatskoj. Projekt uključuje pripremne aktivnosti, glavnu aktivnosti, te popratne aktivnosti nakon povratka u svoje zemlje, ciljajući na prijenos naučenih metoda u svakodnevnu praksu rada s mladima u partnerskim organizacijama, te vrjednovanje.

Promotori/partenri: Organizacije mladih iz Poljske, Turske, Moldavije, Ukrajine i Hrvatske.
Projekt je financiran sredstvima Europske komisije kroz Program Mladi na djelu (akcija 3.1.), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije, te sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

eu_flag_progryia_cr-01