Project Description

Projekt „Budi-M-ok! – podrška mentalnom zdravlju“

Kratki opis projekta:  u partnerstvu triju OCD-a iz tri županije – Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Dubrovačko-neretvanske nastao je radi ublažavanja negativnih učinaka uzrokovanih širenjem COVID-19 krize.
Projektom se osnažuju organizacije i razvijaju inovativni digitalni alati (aplikacija i priručnik) za podršku OCD-ima u lokalnim zajednicama za još kvalitetniji rad s ranjivim korisničkim skupinama djece i mladih radi prevencije i očuvanja njihova mentalnoga zdravlja.

Cilj i planirani rezultati: Cilj projekta je stjecanje znanja, vještina i jačanje kapaciteta OCD-a, udruživanje manjih OCD -a s iskusnijima radi organiziranja aktivnosti koje ublažavaju negativne učinke uzrokovane širenjem COVID-19 krize.
Radi se o 16 – mjesečnom projektu koji će se provoditi u tri županije – Osječko-baranjskoj , Vukovarsko – srijemskoj i Dubrovačko – neretvanskoj.

Planirano će se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti: organiziranje izobrazbe predstavnika partnerskih organizacija OCD-a u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava (edukacija Digitalni marketing i fundraising) te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva, osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unapređenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnog društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija (edukacija „Prevencija i intervencija mentalnog zdravlja u radu s ranjivim skupinama“ kroz 10 modula i edukacija soft vještina), izrada online i digitalnih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama djece i mladih te menadžment i upravljanje volonterima i uvođenje inovativnih alata za razvoj kriznog volontiranja.

Nositelj projekta: Podružnica Betula

Partneri na projektu: PRONI Centar za socijalno podučavanje i Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 u iznosu od 409.503,06 HRK (85% sufinanciranje)