Project Description

Projekt “Budimo inkluzivni!”, provodi se na području grada Vukovara u trajanju od 15 mjeseci tj. od 2.11.2020. do 1.2.2022.

Cilj projekta je poduprijeti razvoj  inkluzivnog volontiranja kojeg na području lokalne zajednice manjka i u razvoju je u odnosu na druge vrste volontiranja.

U ovom procesu, želimo aktivno uključiti mlade, a samim time potaknuti međugeneracijsku solidarnost, brigu o cjelovitom društvu te socijalnoj uključenosti, što će doprinijeti podizanju razine socijalizacije i kvalitete života među starijom i nemoćnom populacijom grada Vukovara.

U svrhu postizanja ciljeva, PRONI Centar u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Vukovar radit će na izgradnji, osnaživanju i održivosti volonterskog tima čiji će članovi biti mladi ljudi iz zajednice, odnosno na taj način snažnije potaknuti njihov angažman u području inkluzivnog volontiranja. Izgradnjom ovakvog tima volontera, doprinijet će se i razvoju kapaciteta Gradskog društva Crvenog križa Vukovara, ali i njihovoj prepoznatljivosti u lokalnoj zajednici kao novog organizatora volontiranja u području inkluzivnog volontiranja ne samo u radu sa starijom i nemoćnom populacijom na lokalnoj razini, nego i u područjima novih oblika rada, primjerice s migrantima i drugim ciljanim skupinama kojima je pomoć i podrška potrebna.

Aktivnosti će se provoditi tijekom godinu dana, počevši od 16. studenog 2020., a u istima aktivnu ulogu imat će dva međunarodna volontera:

  1. Promovirati inkluzivno volontiranje među mladima u lokalnoj zajednici (info štandovi u zajednici, udrugama, školama, veleučilištu, online), te na taj način motivirati iste na uključivanje i stvaranje tima volontera koji će biti osnažen i djelovati u okviru Gradskog društva Crvenog križa Vukovar, a u svrhu pružanja pomoći i podrške starijoj i nemoćnoj populaciji grada Vukovara.
  2. U svrhu prakticiranja inkluzivnog volontiranja, volonteri će (međunarodni i lokalni) tri puta tjedno odlaziti u posjete navedenoj ciljanoj skupini kojoj će pružiti podršku i pomoć u obavljanju njihovih dnevnih zadataka, sukladno iskazanim potrebama korisnika – pomoć u kući, vrtu, nabavci potrebnih namirnica i drugih potrepština, razgovor i druženje i sl. Na taj način razvijat će se i međugeneracijska solidarnost, briga o cjelovitom društvu te socijalnoj uključenosti njezinih  stanovnika, odnosno izravno će se doprinijeti podizanju kvalitete života i socijalizacije u društvu starijih i nemoćnih sugrađana.
  3. U svrhu jačanja kapaciteta mladih, odnosno volonterskog tima, volonteri će dva puta tjedno provoditi tečajeve stranog jezika te na taj način dodatno osnažiti njihove komunikacijske vještine potrebne u radu s nekim drugim ciljanim skupinama, primjerice migrantima s kojima Crveni križ provodi aktivnosti po potrebi, ali isto tako doprinijeti podizanju njihovog samopouzdanja prilikom donošenja odluka za uključivanje u Program Europskih snaga solidarnosti.

Pored svega, kroz zajedničko djelovanje međunarodnih i lokalnih volontera na razvoju inkluzivnog volontiranja, doprinijet će se i promociji Europskih snaga solidarnosti, ali i podizanju razine motiviranosti mladih ljudi za uključivanje u programe solidarnosti putem navedenog Programa.

Projekt “Budimo inkluzivni!” je sufinanciran sredstvima Europskih snaga solidarnosti Europske unije i Grada Vukovara.